Tuesday, November 21, 2006

Antitesen...

...till Minilogoue's video, här är en annan som ger en helt annan bild av svensk musik idag. Se och gråt!

No comments: