Friday, September 4, 2009

Polivoks modifiering

"Den ryska minimoogen" brukar den kallas, Formanta Polivoks. Den tillverkades i ca 25 000 (Peter Foresst påstår 100 000 i sin A-Z part II) exemplar mellan 1982 - 89 i Formanta Radiofabrik precis under de sista åren av stor-Sovjet. Kretsdesignen gjordes i Ural Vector av Vladimir Kuzmin och själva layouten och det visuella av hans fru Olimpiada.
Man kan säga att mycket om Polivoksen, men det intressanta är att kretsdesignen bygger mycket på västerländska patent men att alla delar tillverkades i Sovjetunionen. Alla motstånd, IC-kretsar, transistorer och potentiometrar - allt!

Självklart har den inte normal 1v/oktav CV/gate-standard och inget externt jack för annan styrning än från klaviaturen och det är den modifikationen jag ska visa här.

Så här fin ser den ut när man lyft från sin bottensockel. Och här är följer det enkla lilla kretsschema som engligt uppgift tydligen Vladimir Kuzmin själv designat för extern styrning med 1 /oktav CV:
Så här kan kretsen se ut när man byggt den på veroboard:
I tredje punkten i beskrivning står det att man ska ta matningspänningen från Y1 (keyboardkortet), men jag använde istället Y2. +12.5v och -12.5v till 4558an samt jordpunkt tog jag på Y2-kortet (oscillator 1) pinne 11-16 enligt nedanstående detalj från moderkortsschemat:
Y2-kortet är tredje kortet från höger räknat i bilderna nedan (sockeln X2 är också utmärkt på moder/panelkortet):
Keyboard-bussen går in på moderkortet via sladden märkt "2" som du hittar aldeles till vänster om X1-kortet som är det längst till höger. Klicka på bilden nedan så syns märkningen "2" på bilden. Den löds loss och här ska alltså den nya skalade CV från veroboardet in. Om man kopplar det via en switch kan man välja om man vill använda keyboarden eller extern källa.
Det som sen återstår är att koppla in gatesignalen som löds på Y1-kortet på ICn märkt A8 på pinne 2. Det är kortet längst till höger med sockeln märkt X1. Så här såg hela klabbet ut innan jag kopplade in de externa jacken:
Och här följer bilder på jacken och placeringen lite gömt i "handtaget":

1 comment:

jesper said...

Snyggt att gömma cv-jacken i handtagen! Förra ägaren hade moddat min också men satt dem på baksidan. Snyggt uppmärkt osv, men där du satt dem är de dessutom mer skyddade mot yttre påverkan.